Poruszanie się po menu ekranu mózgu VEX IQ (1. generacji)

Używasz VEX IQ (2. generacji)? Zobacz ten artykuł.

Na Brain znajdują się cztery główne przyciski służące do poruszania się po ekranie LCD:

Przycisk Sprawdź

Przycisk Sprawdź służy do włączania mózgu, a także do wybierania różnych opcji na ekranie.

Przycisk X

Przycisk X służy do wyłączania mózgu. Jest również używany jako przycisk „powrót” do powrotu do poprzednich ekranów.

  • Kliknij tutaj , aby wyświetlić artykuł „Jak włączyć/wyłączyć mózg robota VEX IQ”.

Strzałki w górę i w dół

Strzałki w górę iw dół służą do poruszania się między różnymi opcjami na ekranie LCD.

Po lewej stronie znajduje się przykład ekranu LCD po włączeniu. Zwróć uwagę, że na dole ekranu widać, jak wybrać opcję za pomocą przycisku Sprawdź lub przejść do ustawień za pomocą przycisku X.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus