Menu nawigacyjne — IQ Brain (1. generacja)

Używasz VEX IQ (2. generacji)? Zobacz ten artykuł.

W Brain znajdują się cztery główne przyciski służące do nawigacji na ekranie LCD:

Przycisk Sprawdź

Przycisk Sprawdź służy do włączania Brain oraz wybierania różnych opcji na ekranie.

Przycisk X

Przycisk X służy do wyłączania mózgu. Służy również jako przycisk „powrót”, umożliwiający powrót do poprzednich ekranów.

  • Kliknij tutaj , aby wyświetlić artykuł „Jak włączyć/wyłączyć mózg robota VEX IQ”.

Strzałki w górę i w dół

Strzałki w górę i w dół służą do poruszania się pomiędzy różnymi opcjami na ekranie LCD.

Po lewej stronie znajduje się przykład ekranu LCD po włączeniu zasilania. Zwróć uwagę, jak na dole ekranu pokazano, jak wybrać opcję Wybierz za pomocą przycisku Sprawdź lub przejść do Ustawień za pomocą przycisku X.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: