Uruchamianie Claw Control za pomocą kontrolera V5

Włącz kontroler V5

Naciśnij kwadratowy przycisk zasilania na środku kontrolera, aby go włączyć.

Skonfiguruj kontrolę kierowcy

Za pomocą przycisków strzałek podświetl ikonę programu Driver Control (podświetloną na obrazku).

Następnie naciśnij przycisk A, aby wybrać opcję Jedź.

Naciśnij ponownie przycisk A, aby wybrać opcję Uruchom.

W razie potrzeby naciśnij przycisk B, aby powrócić do poprzedniego menu.

Użyj przycisków L1 i L2 po lewej stronie kontrolera, aby zamknąć i otworzyć pazur

  • Prostokątny przycisk L1 na przodzie kontrolera zamyka pazur.
  • Prostokątny przycisk L2 z przodu kontrolera otwiera pazur.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: