Resetowanie kontrolera V5

Będziesz potrzebował długiego, cienkiego narzędzia. Klucz sześciokątny, wałek VEX, a nawet spinacz do papieru mogą działać.

Przycisk resetowania to biały przycisk, który znajduje się na dole otworu najbliżej środka kontrolera.

Możesz potwierdzić, że to właściwy otwór, używając latarki i zaglądając do otworu. Powinieneś zobaczyć biały przycisk, a nie śrubę.

Użyj narzędzia z pierwszego kroku, aby nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 5 sekund.

Następnie zwolnij przycisk i ponownie włącz kontroler.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: