Używanie skrótów klawiaturowych w VEXcode Pro V5

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do „Palety poleceń” z poziomu VEXcode Pro V5, aby uzyskać dostęp do wszystkich poleceń edytora i zobaczyć skróty klawiaturowe bezpośrednio z poziomu VEXcode Pro V5 – użyj klawisza F1 na klawiaturze, aby wyświetlić „Paletę poleceń”.

Komenda

Skrót systemu Windows

Skrót Maca

Dodaj kursor powyżej

Ctrl + Alt + Strzałka w górę

Opcja + Polecenie + Strzałka w górę

Dodaj kursor poniżej

Ctrl + Alt + Strzałka w dół

Opcja + Polecenie + Strzałka w dół

Dodaj kursory do końców linii (wiele kursorów)

Shift + Alt + I

Shift + Opcja + I

Dodaj komentarz do linii

Ctrl + K (wtedy) Ctrl + C

Command + K (wtedy) Command + C

Dodaj zaznaczenie do następnego znalezienia dopasowania

Ctrl + D

Polecenie + D

Zmień wszystkie wystąpienia

Ctrl + F2

Polecenie + F2

Zamknij okno

Alt + F4

Polecenie + W

Paleta poleceń

F1

F1

Kopiuj

Ctrl + C

Polecenie + C

Kopiuj linię w dół

Shift + Alt + Strzałka w dół

Shift + Opcja + Strzałka w dół

Skopiuj linię

Shift + Alt + Strzałka w górę

Shift + Opcja + Strzałka w górę

Cięcie

Ctrl + X

Polecenie + X

Usuń wszystkie lewe

(nie dotyczy)

Polecenie + Backspace

Usuń wszystko w porządku

(nie dotyczy)

Opcja + K

Usuń całą linię

Ctrl + Shift + K

Shift + Command + K

Powiększ czcionkę edytora (większy)

Ctrl + strzałka w dół

Polecenie + strzałka w dół

Zmniejsz czcionkę edytora (mniejszą)

Ctrl + strzałka w górę

Polecenie + strzałka w górę

Rozwiń Wybierz

Shift + Alt + Strzałka w prawo

Opcja + Shift + Command + Strzałka w lewo

Znajdować

Ctrl + F

Polecenie + F

Znajdź następny

F3

Polecenie + G

Znajdź następny wybór

Ctrl + F3

Polecenie + F3

Znajdź poprzednie

Shift + F3

Shift + Command + G

Znajdź poprzedni wybór

Ctrl + Shift + F3

Shift + Command + F3

Znajdź z zaznaczeniem

(nie dotyczy)

Polecenie + E

Zginać

Ctrl + Shift + [

Opcja + Polecenie + [

Złóż wszystko

Ctrl + K (wtedy) Ctrl + 0

Command + K (wtedy) Command + 0

Złóż wszystkie blokowane komentarze

Ctrl + K (wtedy) Ctrl + /

Command + K (wtedy) Command + /

Złóż wszystkie regiony

Ctrl + K (wtedy) Ctrl + 8

Command + K (wtedy) Command + 8

Złóż poziom 1

Ctrl + K (wtedy) Ctrl + 1

Command + K (wtedy) Command + 1

Złóż poziom 2

Ctrl + K (wtedy) Ctrl + 2

Command + K (wtedy) Command + 2

Złóż poziom 3

Ctrl + K (wtedy) Ctrl + 3

Command + K (wtedy) Command + 3

Złóż poziom 4

Ctrl + K (wtedy) Ctrl + 4

Command + K (wtedy) Command + 4

Złóż poziom 5

Ctrl + K (wtedy) Ctrl + 5

Command + K (wtedy) Command + 5

Złóż poziom 6

Ctrl + K (wtedy) Ctrl + 6

Command + K (wtedy) Command + 6

Złóż poziom 7

Ctrl + K (wtedy) Ctrl + 7

Command + K (wtedy) Command + 7

Złóż rekurencyjnie

Ctrl + K (wtedy) Ctrl + [

Command + K (wtedy) Command + [

Formatuj dokument

Shift + Alt + F

Shift + Opcja + F

Przejdź do Bracketu

Ctrl + Shift + \

Shift + Command + \

Przejdź do definicji

Ctrl + F12

Polecenie + F12

Przejdź do linii...

Ctrl + G

Kontrola + G

Przejdź do następnego problemu w plikach

F8

F8

Przejdź do poprzedniego problemu w plikach

Shift + F8

Shift + F8

Przejdź do Symbolu...

Ctrl + Shift + O

Shift + Command + O

Linia wcięcia

Ctrl + ]

Polecenie +]

Wstaw linię powyżej

Ctrl + Shift + Enter

Shift + Command + Enter

Połącz linie

(nie dotyczy)

Kontrola + J

Przesuń Caret w lewo

Strzałka w lewo

Strzałka w lewo

Przesuń Caret w prawo

Prawa strzałka

Prawa strzałka

Przenieś ostatni wybór do następnego znalezienia dopasowania

Ctrl + K (wtedy) Ctrl + D

Command + K (wtedy) Command + D

Przesuń linię w dół

Alt + strzałka w dół

Opcja + Strzałka w dół

Przesuń się w kolejce

Alt + strzałka w górę

Opcja + Strzałka w górę

Otwórz definicję na bok

Ctrl + K (wtedy) Ctrl + 12

Command + K (wtedy) Command + F12

Wycięta linia

Ctrl + [

Polecenie + [

Pasta

Ctrl + V

Polecenie + V

Definicja zajrzeć

Alt + F12

Polecenie + F12

Szybka naprawa...

Ctrl + . (Okres)

Polecenie + . (Okres)

Refaktoryzacja...

Ctrl + Shift + R

Opcja + Shift + R

Przerobić

Ctrl + Y

Shift + Command + Z

Usuń komentarz liniowy

Ctrl + K (wtedy) Ctrl + U

Command + K (wtedy) Command + U

Zmień nazwę symbolu

F2

F2

Zastępować

Ctrl + H

Opcja + Polecenie + F

Zastąp następną wartością

Ctrl + Shift + . (Okres)

Shift + Command + . (Okres)

Zastąp poprzednią wartością

Ctrl + Shift + , (Przecinek)

Shift + Command + , (Przecinek)

Ratować

Zapisz + S

Polecenie + S

Zaznacz wszystko

Ctrl + A

Polecenie + A

Wybierz wszystkie wystąpienia Znajdź dopasowanie

Ctrl + Shift + L

Shift + Command + L

Pokaż menu kontekstowe edytora

Shift + F10

Shift + F10

Pokaż zawis

Ctrl + K (wtedy) Ctrl + I

Command + K (wtedy) Command + I

Zmniejsz Wybierz

Shift + Alt + Strzałka w lewo

Control + Shift + Command + Strzałka w lewo

Miękkie cofanie

Ctrl + U

Polecenie + U

Przełącz opcję Blokuj komentarz

Shift + Alt + A

Shift + Opcja + A

Przełącz komentarz liniowy

Ctrl + /

Polecenie + /

Przełącz klawisz Tab Przenosi fokus

Ctrl + M

Opcja + Shift + M

Transponuj litery

(nie dotyczy)

Opcja + T

Wskazówki dotyczące parametrów wyzwalacza

Ctrl + Shift + Spacja

Shift + Command + Spacja

Sugestia wyzwalacza

Ctrl + Spacja

Kontrola + spacja

Przytnij końcowe białe znaki

Ctrl + K (wtedy) Ctrl + X

Command + K (wtedy) Command + X

Cofnij

Ctrl + Z

Polecenie + Z

Rozwijać się

Ctrl + Shift + ]

Opcja + Polecenie + ]

Rozwiń wszystko

Ctrl + K (wtedy) Ctrl + J

Command + K (wtedy) Command + J

Rozwiń wszystkie regiony

Ctrl + K (wtedy) Ctrl + 9

Command + K (wtedy) Command + 9

Rozwiń rekurencyjnie

Ctrl + K (następnie) Ctrl + ]

Command + K (wtedy) Command + ]

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: