Podłączanie urządzeń do inteligentnych portów w IQ Brain

Przejrzyj inteligentne porty

Przejrzyj inteligentne porty

  • Zlokalizuj 12 inteligentnych portów, które są ponumerowane wzdłuż górnej i dolnej strony mózgu robota VEX IQ. Są przeznaczone do wszystkich akcesoriów elektronicznych VEX IQ, w tym inteligentnych silników i czujników.

UWAGA: Wszystkie porty Smart działają dokładnie w ten sam sposób, więc każde akcesorium można podłączyć do dowolnego portu Smart Port.

Podłącz urządzenie inteligentne

Inteligentne urządzenie

  • Podłącz inteligentny silnik do dowolnego inteligentnego portu w mózgu za pomocą inteligentnego kabla.
  • Mocno wciśnij każdą stronę inteligentnego kabla do gniazda w inteligentnym silniku i mózgu, aż usłyszysz kliknięcie zatrzasku zamka.

UWAGA: inteligentne kable można usunąć z dowolnego urządzenia, naciskając zaczep zwalniający, a następnie delikatnie wyciągając. Pokazywane jest podłączenie silnika inteligentnego, ale wszystkie urządzenia inteligentne są połączone w ten sam sposób.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus