Korzystanie z domyślnego programu autopilota w mózgu VEX IQ (1. generacji).

Program Autopilota jest domyślnym programem wbudowanym w mózg robota VEX IQ, dzięki czemu można go używać z wersją Autopilota bez konieczności programowania. Program autopilota ma trzy tryby: losowy, spiralny i kosiarka. 

Tryb losowy Zachowanie

Robot będzie eksplorował jadąc po linii prostej.
Kiedy napotka przeszkodę, cofnie się, zakręci losową liczbą
i ruszy w nowym kierunku.

Po dotknięciu diody LED Touch lub czujniku koloru zobaczy
niebieski, robot przełączy się w tryb spiralny.
Tryb spiralny Robot będzie eksplorował poruszając się po spirali.
Kiedy robot napotka przeszkodę, pojedzie do
nowego miejsca i ponownie zacznie kręcić się po spirali.

Gdy dotknięta zostanie dioda LED Touch lub czujnik koloru
zobaczy kolor zielony, robot przełączy się w tryb kosiarki.
Tryb kosiarki Robot będzie eksplorował teren, jeżdżąc tam i z powrotem, tak jakby
kosił trawnika. Kiedy napotka przeszkodę,
i pójdzie w przeciwnym kierunku.

Gdy dotknięta zostanie dioda LED Touch lub czujnik koloru
zobaczy kolor czerwony, robot przełączy się w tryb losowy.

Sprawdź, czy w portach Smart Ports 1-12 znajduje się urządzenie wymienione w tabeli.

Inteligentny numer portu Urządzenie
1 Lewy napęd silnika
2 Czujnik odległości
3 Czujnik koloru
4 Czujnik żyroskopowy
5 Dotykowa dioda LED
6 Prawy silnik napędowy
7 Nieużywany
8 Przełącznik tylnego lewego zderzaka
9 Przełącznik tylnego prawego zderzaka
10 Nieużywany
11 Nieużywany
12 Prawy silnik napędowy
  • Sprawdź, czy w portach Smart Ports 1-12 znajdują się urządzenia wymienione w powyższej tabeli.

UWAGA: Aby sprawdzić, jak prawidłowo podłączyć urządzenia do inteligentnych portów, kliknij tutaj

Po włączeniu Brain zaznacz i naciśnij przycisk Sprawdź, aby wybrać opcję Demos.

Podświetl i naciśnij przycisk Sprawdź, aby uruchomić program Autopilota.

UWAGA: Brain ostrzeże Cię, jeśli w inteligentnych portach brakuje odpowiednich czujników lub silników.

Pozwól programowi Autopilota kontrolować zachowania robota.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: