Zbierz wymagane komponenty

Potrzebne będą następujące przedmioty:

  • mózg robota V5
  • urządzenie 3-Wire

Znajdź porty 3-przewodowe

Porty 3-przewodowe znajdują się po stronie Mózgu V5 naprzeciwko strony z połączeniem baterii.

Mózg V5 ma łącznie osiem portów 3-Wire, oznaczonych jako A-H, które mogą być używane jako wejścia lub wyjścia, które mogą być używane ze starszymi 3-przewodowymi czujnikami i sterownikami silnika VEX EDR.

Podłącz urządzenie 3-Wire.

Włóż 3-żyłowy kabel (kable) do żądanego portu (portów). Porty są wyposażone w klucz, dzięki czemu można podłączyć kabel tylko w jeden sposób.

Jeśli używasz przedłużaczy 3-Wire, upewnij się, że czarne przewody są zawsze podłączone, aby zapobiec nieprawidłowemu podłączeniu urządzenia.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus