Korzystanie z ekranu startowego w mózgu V5

Włącz robota V5, naciskając i przytrzymując przycisk Home na mózgu.

Stuknij ikonę Ustawienia podświetloną w czerwonym prostokącie na powyższym obrazku.

Stuknij w Rozpocznij o ustawienie podświetlone w czerwonym prostokącie na powyższym obrazku.

Wybierz żądany ekran startowy.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: