Wprowadzenie do VEXcode Pro V5

VEXcode Pro to tekstowy język programowania oparty na standardowym języku programowania C++. Używanie VEXcode Pro V5 do kodowania robota V5 to ciekawy sposób na zrozumienie podstawowych pojęć programistycznych.

Niezależnie od tego, czy uczniowie mają doświadczenie z VEXcode V5, czy też zaczynają od VEXcode Pro V5, ważne jest, aby rozumieć podstawy programowania tekstowego.

Jak robot V5 otrzymuje i używa instrukcji VEXcode Pro V5

plik-8WFp51pX9I.jpg

  • W VEXcode Pro V5 użytkownicy tworzą instrukcje, które zostaną wysłane do robota w celu sterowania nim. Te instrukcje są napisane w tekście C++. Instrukcje te są przetwarzane przez kompilator C++, narzędzie służące do konwersji tekstu programowania na kod maszynowy. Kod maszynowy to język numeryczny, który jest ładowany do mózgu robota, gdzie jest następnie wykonywany.
  • Jeśli kompilator nie może przetworzyć instrukcji, programista otrzymuje komunikat o błędzie. Jeśli kompilator pomyślnie skonwertuje program, program będzie gotowy do uruchomienia.
  • Wiele programów korzysta z danych wejściowych z czujników, aby określić, jakie działanie lub dane wyjściowe wykona.

Więcej informacji na temat kompilowania programu można znaleźć w następującym artykule:

Jak skompilować/pobrać/uruchomić projekt — VEXcode Pro V5

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: