Otwieranie przykładowych projektów w VEXcode Pro V5

Uruchom VEXcode Pro V5

profesjonalista v5

Uruchom VEXcode Pro V5 za pomocą skrótu na pulpicie.

Otwórz menu przykładowych projektów

plik-6TOQdwxkoU.png

Z menu rozwijanego Plik wybierz opcję „Otwórz przykłady…”.

Wybierz przykładowy projekt

plik-SIPKIEwHO4.png

Wybierz przykładowy projekt, a następnie wybierz opcję „Dalej”.

Alternatywnie, dwukrotne kliknięcie wybranego przykładu spowoduje automatyczne otwarcie okna umożliwiającego nadanie projektowi nazwy.

Nazwa i Otwórz

plik-4KhZWRy8aO.png

Domyślnie nazwa projektu zostanie wpisana jako „MójProjekt1”. Zmień nazwę projektu i wybierz przycisk Utwórz.

UWAGA:Nazwa musi mieć mniej niż 21 znaków i nie może zawierać spacji.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: