Tworzenie projektu skrętu w lewo i w prawo w VEXcode Pro V5

Ten przykładowy program pokazuje, jak zaprogramować Clawbota V5, aby skręcał w lewo i w prawo, za pomocą tekstu VEXcode Pro.

Jak to działa

W programie tym zastosowano instrukcję turnFor(stopnie, jednostki) , aby obrócić robota o określony stopień. Stopnie można określić za pomocą wartości liczbowej.

Można określić jednostki, używając stopni. Dodatnia wartość liczbowa może zostać użyta do obrócenia robota w lewo, a dodatnia wartość liczbowa do przesunięcia go w prawo.

Kroki wykonywane w programie:

  1. Układ napędowy jest ustawiony na obrót o 90 stopni w lewo.
  2. Program odczeka 1 sekundę przed wykonaniem kolejnej linijki kodu.
  3. Układ napędowy jest ustawiony tak, aby obracać robota w przeciwnym kierunku, czyli o 180 stopni w prawo.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: