Zrozumienie reguł nazewnictwa zmiennych i urządzeń w VEXcode V5

W VEXcode V5 musisz nadać nazwę nowej zmiennej podczas jej tworzenia. Masz również możliwość zmiany nazwy urządzenia w Konfiguracji Robota.

Poniższy artykuł obejmie:

  • Zasady dotyczące prawidłowych nazw
  • Możliwe błędy nazw

Zasady dotyczące prawidłowych nazw

Nazwy zmiennych muszą być unikatowe, ale są też inne specyfikacje, których nazwy muszą przestrzegać.

Nazwy zmiennych używane są w następujących miejscach:

  1. Urządzenie (utworzone za pomocą Robot Configuration)
  2. Numeryczne (utworzone za pomocą „Utwórz zmienną”)
  3. Boolean (utworzony za pomocą „Utwórz wartość logiczną”)
  4. Lista (utworzona za pomocą „Utwórz listę”)
  5. Lista 2D (utworzona za pomocą „Utwórz listę 2D”)


Oto przegląd kryteriów wyboru prawidłowej nazwy:

Nazwa nie może zawierać znaków specjalnych.

Nazwa musi zaczynać się na literę. Nie może zaczynać się od liczby.

Nazwa nie może zawierać spacji.

Nazwa nie może być słowem zastrzeżonym w VEXcode. Słowo zastrzeżone to słowo lub nazwa, której VEXcode już używa.

Przykłady: vex, Brain, time, for, while, break, inaczej, nie.

Nazwa musi być unikalna (używana tylko raz), ale możesz mieć różne litery (jedną wielką i jedną małą).


Możliwe błędy nazw

Jeśli podczas tworzenia nazwy zmiennej zobaczysz błąd „Nazwa zajęta”, oznacza to, że w którejkolwiek z powyższych grup znajduje się zduplikowana nazwa.

Możesz napotkać przypadek podczas otwierania projektu utworzonego we wcześniejszej wersji VEXcode V5, który ma zduplikowaną nazwę zmiennej. Spowoduje to błąd podczas kompilacji i zobaczysz następujący rodzaj komunikatu o błędzie:

Powyższy komunikat o błędzie pokazuje następujące problemy:

  • Nazwa „mojazmienna” została znaleziona jako zmienna liczbowa i zmienna logiczna.
  • Nazwa „awesomeVar” została znaleziona jako zmienna liczbowa i zmienna logiczna.

Aby rozwiązać ten błąd, jeden z duplikatów będzie musiał zostać usunięty lub zmieniony, aby były unikatowe.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: