Zrozumienie komunikatów o błędach na iPadach i tabletach z systemem Android w VEXcode IQ (1. generacji)

Podczas bezprzewodowego łączenia z VEX IQ Brain może pojawić się jeden z następujących błędów


  • Spróbuj wymusić zamknięcie VEXcode IQ i ponowne otwarcie VEXcode IQ.
  • Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, prosimy o pozostawienie opinii w VEXcode IQ.

Spróbuj wykonać następujące kroki, aby naprawić ten błąd:

  1. Spróbuj wymusić zamknięcie VEXcode IQ i ponowne otwarcie VEXcode IQ.
  2. Zamknij wszystkie inne uruchomione aplikacje przed ponownym uruchomieniem aplikacji VEXcode IQ. 
  3. Uruchom ponownie aplikację VEXcode IQ, aby sprawdzić, czy połączenie się powiodło. 

Jeśli to nie zadziała, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Spróbuj wymusić zamknięcie VEXcode IQ i ponowne otwarcie VEXcode IQ.
  2. Przełącz, aby wyłączyć Bluetooth na tablecie, odczekaj pięć sekund, a następnie przełącz ponownie, aby ponownie włączyć Bluetooth.
  3. Otwórz ponownie aplikację VEXcode IQ.

Uwaga: Zawieszenie aplikacji i Bluetooth spowoduje przerwanie połączenia i może wymagać powtórzenia procesu łączenia bezprzewodowego.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: