Parowanie kontrolera V5 z mózgiem V5 w celu uzyskania połączenia bezprzewodowego

Do ukończenia tego procesu potrzebne będą następujące elementy:

  • Mózg robota V5 podłączony do naładowanego akumulatora robota V5
  • Kontroler V5
  • Radio robota V5
  • 2 inteligentne kable

Podłącz kabel Smart Cable do jednego z portów Smart Port z tyłu kontrolera V5 i do dowolnego portu Smart w Brain Robot V5. 

Włącz mózg.

Kontroler powinien włączyć się automatycznie, gdy mózg zostanie włączony i zostaną połączone za pomocą Smart Cable.

Poczekaj, aż urządzenia wskażą, że są połączone.

Powyższy obrazek pokazuje typowy sygnał braku połączenia.

Następnie podłącz radio robota V5 do mózgu robota V5. 

Do połączenia bezprzewodowego niezbędne jest radio. Radio można także podłączyć do dowolnego Smart Portu.

Gdy robot Brain V5 i kontroler V5 są połączone za pomocą kabla V5 Smart Cable, zostaną wyświetlone ikony wskaźnika połączenia przewodowego.

Przejdź do menu Ustawienia, aby zmienić ustawienia radia. 

Ustaw radio na VEXnet, dotykając ustawienia radia.

UWAGA: Jeśli tryb radia jest już ustawiony na VEXnet, pomiń krok 7. 

Naciśnij OK, gdy pojawi się to ostrzeżenie podczas zmiany ustawień radia. 

UWAGA:Chociaż ostrzeżenie dotyczy Bluetooth, dotyczy również ustawień VEXnet.

Odłącz inteligentny kabel łączący kontroler z mózgiem, aby zobaczyć symbole wskazujące połączenie bezprzewodowe. 

Użyj kontrolera, aby bezprzewodowo komunikować się z mózgiem.

UWAGA:Po pomyślnym nawiązaniu połączenia bezprzewodowego radio będzie migać na czerwono.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: