Dodawanie nowych plików do projektów w VEXcode Pro V5

Otwórz projekt

Aby dodać plik do istniejącego projektu, otwórz projekt, klikając przycisk Otwórz w menu rozwijanym Plik.

Aby dodać plik do nowego projektu, kliknij przycisk Nowy w menu rozwijanym Plik, nadaj projektowi nazwę i kliknij przycisk Utwórz.

Dodaj plik

Kliknij prawym przyciskiem myszy menu „include” lub „src” i wybierz Nowy plik.

Wybierz Typ pliku

Wybierz typ pliku do dodania, nadaj mu nazwę i kliknij przycisk Utwórz.

UWAGA: Aby je utworzyć, na końcu nazwy pliku należy wpisać prawidłowe rozszerzenie. Różne typy rozszerzeń są wymienione w nawiasach obok nazwy typu pliku.


Dodaj nowe pliki do projektu

Wyświetl otwarty projekt

OpenProject.png

Kliknij prawym przyciskiem myszy menu „include” lub „src” i wybierz Nowy plik.

Wybierz Typ pliku

WybierzTyp.png

Wybierz typ pliku do dodania, nadaj mu nazwę i kliknij przycisk Utwórz.

UWAGA: Na końcu nazwy pliku należy wpisać prawidłowe rozszerzenie, aby je utworzyć. Różne typy rozszerzeń są wymienione w nawiasach obok nazwy typu pliku.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: