Dostęp do pomocy w projekcie bloków VEXcode IQ

Pomoc wyjaśnia, co robi blok, dzięki czemu możesz dowiedzieć się, czy jest on przydatny w Twoim projekcie.

Wybierz ikonę Pomoc. Znajduje się w prawym górnym rogu interfejsu i zawiera znak zapytania.

Zobaczysz pusty ekran rozciągający się od prawej strony, aż wybierzesz blok, o którym chcesz się dowiedzieć.

Wybierz dowolne bloki, o których chcesz dowiedzieć się więcej.

Po zakończeniu ukryj menu Pomoc, naciskając strzałkę w prawo obok ikony Pomoc.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: