Używanie bloków komentarzy w VEXcode V5

Komentarze są zwykle dodawane do projektów, aby wyjaśnić, co programista chciał, aby części programu robiły. Są więc pomocni we współpracy i rozwiązywaniu problemów. 

Przeciągnij blok „komentarza” i dołącz go do dowolnego bloku na stosie.

Wpisz dowolny tekst, liczby lub symbole w bloku „komentarz”.

Po zakończeniu komentowania kliknij dowolne miejsce poza komentarzem lub naciśnij klawisz „Enter” lub „Return”, aby zakończyć edycję komentarza.

Uwaga:Po zakończeniu wnętrze bloku komentarza zmieni kolor z białego na szary. 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: