Korzystanie z bloków komentarzy w VEXcode V5

Komentarze są zwykle dodawane do projektów, aby wyjaśnić, co programista chciał, aby robiły części programu. Dzięki temu są pomocne podczas współpracy i rozwiązywania problemów.

Przeciągnij blok „komentarza” i dołącz go do dowolnego bloku w stosie.

Wpisz dowolny tekst, cyfry lub symbole w bloku „komentarz”.

Po zakończeniu komentarza kliknij w dowolnym miejscu poza komentarzem lub naciśnij klawisz „Enter” lub „Return”, aby zakończyć edycję komentarza.

Uwaga: Po zakończeniu wnętrze bloku komentarza zmieni kolor z białego na szary.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: