Otwieranie projektu bloków VEXcode V5 w systemie macOS

Podczas pracy w VEXcode V5 istnieje kilka sposobów otwierania projektu na urządzeniu z systemem macOS.


Otwórz istniejący projekt

plik.png

Wybierz „Plik” na pasku narzędzi.

otwórz.png

Wybierz „Otwórz” z menu rozwijanego.

Pobierz_plik.png

Otworzy się menu plików na urządzeniu. Wybierz „Pobrane” lub lokalizację, w której zapisałeś plik. Następnie wybierz żądany plik projektu bloku.

open_file.png

Wybierz „Otwórz”.

2020-12-02_14-31-10S.jpg

Twój projekt otworzy się w VEXcode V5.


Otwórz niedawny projekt

Możesz także otworzyć ostatnio zapisany projekt, wybierając opcję „Otwórz najnowsze”. Po wybraniu otworzy się menu z ostatnio zapisanymi projektami.

plik.png

Wybierz „Plik” na pasku narzędzi.

open_recent.png

Wybierz rozwijane menu „Otwórz ostatnie”.

ostatni_projekt.png

Wybierz projekt do otwarcia.

Uwaga: projekty Blocks będą miały rozszerzenie .v5blocks.


Otwórz przykładowy projekt

plik.png

Wybierz „Plik” na pasku narzędzi.

open_examples.png

Wybierz „Otwórz przykłady” z menu rozwijanego.

wybierz.png

Wybierz szablon lub przykładowy projekt.

Uwaga: szablony i przykładowe projekty są używane do następujących celów.

  • Szablony konfigurują silniki i czujniki robota do projektu.
  • Przykładowe projekty to gotowe projekty, które można pobrać i uruchomić.

pazur_bot.png

Ten projekt zawiera szablon Clawbot (układ napędowy 2-silnikowy, bez żyroskopu).

clawbot_project.png

Po wybraniu otworzy się szablon lub przykładowy projekt.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: