Kliknięcie prawym przyciskiem myszy lub długie naciśnięcie w VEXcode V5 prowadzi do wielu opcji.

Poniższy artykuł obejmie:

 • Menu kontekstowe w obszarze programowania
  • Cofnij
  • Przerobić
  • Oczyść bloki
  • Dodaj notatkę
  • Usuń bloki

 

 • Menu kontekstowe bloku(ów):
  • Zduplikowane bloki
  • Wyłącz bloki
  • Włącz bloki
  • Usuń bloki

Menu kontekstowe w obszarze programowania

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy lub długie naciśnięcie w obszarze Programowanie w VEXcode V5 prowadzi do następujących opcji:

Cofnij: cofnie ostatnie działanie.

Na przykład w poniższym projekcie usunięto zwrot dla bloku . Wybranie „Cofnij” odwraca tę akcję.

Ponów: odwróci „Cofnij”.

W ostatnim przykładzie kolejka na blok została usunięta, a „Cofnij” odwróciło tę akcję. Wybranie „Ponów” odwróci „Cofnij”, tak że zwrot bloku zostanie usunięty.

Oczyść bloki: porządkuje bloki w taki sposób, że wszystkie znajdują się w linii pionowej.

 • Usuń bloki: wszystkie bloki w obszarze Programowanie można usunąć jednocześnie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania bloków, zapoznaj się z artykułem Jak usunąć bloki — VEXcode V5.


Menu kontekstowe bloków

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy lub długie naciśnięcie bloku w VEXcode V5 prowadzi do następujących opcji:

Powiel bloki: to działanie spowoduje utworzenie dokładnej kopii wybranych bloków.

Wyłącz_Block.png

wyłącz blok2.png

 Wyłącz bloki: Ta czynność potraktuje blok jako komentarz, więc nie ma to wpływu na projekt

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączania bloków, zapoznaj się z artykułem Jak wyłączać i włączać blokowanie — VEXcode V5.

enableblock.png

WłączBlock2.png

Włącz blokowanie: Ta czynność włączy aktualnie wyłączony blok.

Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania bloków, zapoznaj się z artykułem Jak wyłączać i włączać blokowanie — VEXcode V5.

 • Usuń bloki: można usunąć pojedyncze bloki lub grupy bloków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania bloków, zapoznaj się z artykułem Jak usunąć bloki — VEXcode V5.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: