Konfigurowanie 2-silnikowego układu napędowego (bez żyroskopu) w VEXcode V5

Kiedy zaczynasz programować za pomocą VEXcode V5, bloki Drive i Turn nie pojawią się w Toolboxie, dopóki nie zostanie skonfigurowany układ napędowy.

W każdym projekcie można skonfigurować tylko jeden układ napędowy.


Dodanie układu napędowego

Aby skonfigurować układ napędowy, wybierz przycisk Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.

Wybierz „Dodaj urządzenie”.

Wybierz „Układ napędowy”.

Wybierz, do którego portu podłączony jest lewy i prawy silnik w VEX V5 Brain. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne.

Wybierz „No Gyro”, aby wyłączyć żyroskop.

Po skonfigurowaniu układu napędowego wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji lub „Anuluj”, aby wrócić do menu Urządzenia.

Uwaga: Wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian dokonanych w urządzeniu i nie będzie częścią konfiguracji.

Uwaga: Jeśli nie konfigurujesz układu napędowego dla Clawbota lub Speedbota VEX V5, zobacz dodatkowe opcje poniżej.


Zmiana numerów portów układu napędowego

Możesz zmienić numer portu lewego lub prawego silnika w układzie napędowym, wybierając ikonę wtyczki urządzenia w prawym górnym rogu ekranu Opcje.

Wybierz inny port na ekranie Wybór portu, a numer portu zmieni kolor na zielony. Następnie wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmianę.


Zmiana rozmiaru kół układu napędowego

Możesz zmienić rozmiar kół układu napędowego, wybierając menu rozwijane w sekcji „Rozmiar koła”.

Uwaga: Wartości domyślne dotyczą Clawbota i Speedbota VEX V5. Jeśli używasz Clawbota lub Speedbota, nie musisz zmieniać wartości.


Zmiana rozstawu kół układu napędowego

Rozmiar rozstawu kół układu napędowego można zmienić, wprowadzając wartości w polu liczbowym i wybierając menu rozwijane w obszarze „Szerokość rozstawu kół”. Rozstaw kół to pomiar pomiędzy środkiem lewego przedniego koła a środkiem prawego przedniego koła.

Uwaga: Wartości domyślne dotyczą Clawbota i Speedbota VEX V5. Jeśli używasz Clawbota lub Speedbota, nie musisz zmieniać wartości.


Zmiana przełożenia układu napędowego

Możesz zmienić przełożenie układu napędowego, wprowadzając wartości w polach „Wejście” i „Wyjście”.

Uwaga: Wartości domyślne dotyczą Clawbota i Speedbota VEX V5. Jeśli używasz Clawbota lub Speedbota, nie musisz zmieniać wartości.


Odwracanie układu napędowego

Ekran Opcje umożliwia również odwrócenie kierunku układu napędowego.


Usuwanie układu napędowego

Układ napędowy można również usunąć, wybierając opcję „Usuń” u dołu ekranu.


Wymiana wkładu przekładni

Ekran Opcje umożliwia także wymianę wkładu przekładni.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: