Konfiguracja dwusilnikowego układu napędowego (bez żyroskopu) w VEXcode V5

Podczas rozpoczynania programowania za pomocą VEXcode V5, bloki jazdy i skrętu nie pojawią się w przyborniku, dopóki nie zostanie skonfigurowany układ napędowy.

Możesz skonfigurować tylko jeden układ napędowy na projekt.


Dodanie układu napędowego

Aby skonfigurować układ napędowy, wybierz przycisk Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.

Wybierz „Dodaj urządzenie”.

Wybierz „Napęd”.

Wybierz port, do którego podłączony jest lewy silnik i prawy silnik w VEX V5 Brain. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne.

Wybierz „Bez żyroskopu”, aby wyłączyć żyroskop.

Po skonfigurowaniu układu napędowego wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji lub „Anuluj”, aby powrócić do menu Urządzenia.

Uwaga: Wybranie opcji „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian wprowadzonych na urządzeniu i nie będzie częścią konfiguracja.

Uwaga: Jeśli nie konfigurujesz układu napędowego dla Clawbota lub Speedbota VEX V5, zapoznaj się z dodatkowymi opcjami poniżej.


Zmiana numerów portów układu napędowego

Możesz zmienić numer portu dla lewego silnika lub prawego silnika w układzie napędowym, wybierając ikonę wtyczki urządzenia w prawym górnym rogu ekranu Opcji.

Wybierz inny port na ekranie wyboru portu, a numer portu zmieni kolor na zielony. Następnie wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmianę.


Zmiana rozmiaru koła układu napędowego

Możesz zmienić rozmiar kół dla układu napędowego, wybierając menu rozwijane w sekcji „Rozmiar koła”.

Uwaga: Wartości domyślne dotyczą Clawbota i Speedbota VEX V5. Jeśli używasz Clawbota lub Speedbota, nie musisz zmieniać wartości.


Zmiana rozstawu kół układu napędowego

Możesz zmienić rozmiar rozstawu kół dla układu napędowego, wprowadzając wartości w polu liczbowym i wybierając menu rozwijane pod „Szerokość toru”. Rozstaw kół jest miarą między środkiem lewego przedniego koła a środkiem przedniego prawego koła.

Uwaga: Wartości domyślne dotyczą Clawbota i Speedbota VEX V5. Jeśli używasz Clawbota lub Speedbota, nie musisz zmieniać wartości.


Zmiana przełożenia układu napędowego

Możesz zmienić przełożenie dla układu napędowego, wprowadzając wartości w polach „Wejście” i „Wyjście”.

Uwaga: Wartości domyślne dotyczą Clawbota i Speedbota VEX V5. Jeśli używasz Clawbota lub Speedbota, nie musisz zmieniać wartości.


Odwracanie układu napędowego

Ekran opcji umożliwia również odwrócenie kierunku układu napędowego.


Usuwanie układu napędowego

Układ napędowy można również usunąć, wybierając opcję „Usuń” u dołu ekranu.


Wymiana wkładu przekładni

Ekran Opcje umożliwia również zmianę wkładu zębatego.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: