Konfiguracja urządzeń 3-przewodowych w VEXcode V5

Rozpoczynając programowanie za pomocą VEXcode V5, bloki czujników i urządzeń 3-przewodowych nie pojawią się w Toolboxie, dopóki nie zostaną skonfigurowane.


Dodawanie urządzenia 3-przewodowego

Zrzut ekranu_2023-03-15_at_5.08.05_PM.png

Aby skonfigurować urządzenie, należy wybrać przycisk Urządzenia, co spowoduje otwarcie okna Urządzenia.

Wybierz „Dodaj urządzenie”.

Zrzut ekranu_2023-03-15_at_5.07.03_PM_copy.png

Wybierz urządzenia 3-przewodowe.

Zrzut ekranu_2023-03-15_at_5.07.13_PM.png

Wybierz urządzenie 3-przewodowe, którego używasz. Ten przykład pokazuje wyłącznik krańcowy.

Uwaga: Urządzenia 3-przewodowe obejmują wyłącznik krańcowy, wyłącznik zderzaka, enkoder, dalmierz, czujnik linii, światło, potencjometr, diodę LED, żyroskop, silnik-393, serwo, akcelerometr-2G i akcelerometr-6G. Wszystkie urządzenia podlegają temu samemu procesowi konfiguracji z dodatkowym krokiem w przypadku Motor-393. Więcej szczegółów znajdziesz na dole tego artykułu. 

Wybierz port, do którego podłączone jest urządzenie w VEX V5 Brain. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne. Po wybraniu portu wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji lub „Anuluj”, aby wrócić do menu Urządzenia.

Uwaga:Wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian dokonanych w urządzeniu i nie będzie częścią konfiguracji.


Zmiana portu urządzenia 3-przewodowego

Numer portu urządzenia 3-Wire można zmienić, wybierając urządzenie 3-Wire w oknie Urządzenia.

Wybierz inny port na ekranie Wybór portu, a numer portu zmieni kolor na zielony. Następnie wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmianę.


Zmiana nazwy urządzenia 3-przewodowego

Można także zmienić nazwę urządzenia 3-przewodowego, zmieniając nazwę w polu tekstowym u góry ekranu Wybór portu. Jeśli wybierzesz nieprawidłową nazwę, pole tekstowe zostanie podświetlone na czerwono, aby to wskazać. Następnie wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmiany urządzenia do konfiguracji.

Jeśli zmienisz nazwę urządzenia 3-Wire, które jest już używane w Twoim projekcie, będziesz musiał zaktualizować nazwę urządzenia w bloku do nowej nazwy, korzystając z menu rozwijanego.


Usuwanie urządzenia 3-przewodowego

Urządzenia 3-przewodowe można również usunąć, wybierając opcję „Usuń” u dołu ekranu Wybór portu.

Uwaga:Jeśli usuniesz urządzenie 3-przewodowe, które jest już używane w twoim projekcie, projekt wygeneruje błąd przy próbie jego pobrania, dopóki nie usuniesz również bloków, które korzystały z usuniętego urządzenia.


Konfigurowanie silnika VEX-393

Zrzut ekranu_2023-03-15_at_5.07.13_PM.png

Z listy urządzeń wybierz VEX Motor-393.

Wybierz port dla Motor-393.

Po wybraniu portu ten ekran opcji umożliwi dalszą konfigurację Motor-393 poprzez:

  • Zmiana nazwy
  • Zmiana portu
  • Zmiana kierunku

Więcej informacji na temat tych dodatkowych konfiguracji można znaleźć w opcjach poniżej.

Zmiana nazwy Motor-393.

Zmiana portu Motor-393.

Zmiana kierunku Motoru-393.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: