Możesz określić stan Mózgu, patrząc na ikonę.

Kolor ikony mózgu Ikona mózgu Status
biały

Brak połączenia — Brain nie jest prawidłowo podłączony do komputera lub nie jest włączony.
Pomarańczowy

Połączono, ale oprogramowanie układowe Brain nie jest aktualne.
Zielony

Połączony z aktualnym oprogramowaniem i gotowy do pobrania.

Biała ikona mózgu

Upewnij się, że Brain jest prawidłowo podłączony do komputera i włączony.

  • Sprawdź, czy kabel USB działa prawidłowo.
  • Kliknij tutaj , aby uzyskać pomoc w uruchomieniu mózgu.

Pomarańczowa ikona mózgu

Możesz zaktualizować Mózg w VEXcode V5, wybierając przycisk Nieaktualny.

Poczekaj, aż aktualizacja oprogramowania układowego.

Wybierz OK i wyłącz i włącz Brain.


Zielona ikona mózgu

Jesteś gotowy do pobrania swojego projektu.

Aby uzyskać pomoc w pobieraniu projektu do robota, kliknij tutaj.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: