Pobieranie projektu bloków do wybranego gniazda w VEXcode IQ

VEX IQ Brain ma cztery gniazda do przechowywania pobranych programów. Możesz wybrać, którego gniazda chcesz użyć, ustawiając gniazdo w VEXcode IQ.

Ikona Slot znajduje się obok nazwy projektu.

Wybierz ikonę Slot, aby zmienić gniazdo, do którego chcesz pobrać projekt na VEX IQ Brain.

Wybierz przycisk Pobierz, aby pobrać projekt do wybranego gniazda. Pamiętaj, że pobranie zastąpi poprzedni program korzystający z wybranego slotu.

Uruchom swój program wybierając go z menu głównego VEX IQ Brain. Nazwa projektu pojawi się również w menu głównym, aby pomóc przypomnieć sobie, które gniazdo programu jest używane.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: