Bloki w VEXcode IQ można usuwać na wiele sposobów.

W tym artykule omówimy:

  • Przeciągnij, aby usunąć
  • Usuń pojedynczy blok ze stosu
  • Usuń wszystkie bloki

Przeciągnij, aby usunąć

Przeciągnij.png

Wybierz blok lub stos bloków w obszarze roboczym i przeciągnij je w lewo do przybornika, aby usunąć z projektu.


Usuń pojedynczy blok ze stosu

Usuń_pojedynczy_blok.png

Aby usunąć pojedynczy blok ze stosu, zaznacz kontekstowo (kliknij prawym przyciskiem lub długie naciśnięcie) blok w stosie, a następnie wybierz „Usuń blok” z menu kontekstowego. Spowoduje to również usunięcie wszelkich zagnieżdżonych bloków, jeśli wybrano do usunięcia blok z parametrami.


Usuń wszystkie bloki

Screen_Shot_2020-08-18_at_12.51.54_PM.png

Aby usunąć wszystkie bloki w obszarze roboczym, wybierz kontekstowo (kliknij prawym przyciskiem lub długie naciśnięcie) tło obszaru roboczego i wybierz „Usuń X bloków”.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: