Korzystanie z funkcji autouzupełniania w VEXcode Pro V5

Zacznij od wpisania nazwy urządzenia

Przykłady nazw urządzeń (mózg, silnik, układ napędowy)

Pojawi się rozwijane menu wyboru. To menu pokaże wszystkie skonfigurowane dostępne urządzenia. Na przykład, jeśli masz skonfigurowane dwa silniki, ArmMotor i ClawMotor.

Gdy zaczniesz wpisywać „A” lub „C”, dwa skonfigurowane urządzenia znajdziesz jako opcje na liście rozwijanej.

Skonfigurowane urządzenia można modyfikować. Na przykład możesz zmienić nazwę ArmMotor na RobotArmMotor.

Aby dokonać wyboru za pomocą funkcji Autouzupełniania

Naciśnij „Enter/Return” lub „Tab” na klawiaturze lub kliknij lewym przyciskiem myszy polecenie.

UWAGA: W przypadku dłuższego wyboru możesz dokonać wyboru, korzystając z jednej z następujących opcji:

  • Użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać żądaną nazwę, a następnie naciśnij „Tab” lub (Enter/Return) na klawiaturze, aby dokonać wyboru.
  • Możesz przewijać w górę iw dół za pomocą myszy. Następnie możesz kliknąć lewym przyciskiem myszy na żądaną nazwę, aby dokonać wyboru.

Dodaj operator kropki, aby wyświetlić listę wszystkich poleceń dostępnych dla tego urządzenia

Dokonaj wyboru, korzystając z jednej z poniższych opcji

  • Użyj przycisków „W górę” i „W dół” na klawiaturze, aby poruszać się po menu, a następnie naciśnij „Return” na komputerze Mac, „Enter” w systemie Windows, aby dokonać wyboru.
  • Kliknij lewym przyciskiem myszy żądane polecenie.

UWAGA: Aby móc korzystać z funkcji autouzupełniania dla tego urządzenia, musisz mieć skonfigurowane urządzenie.Na przykład, jeśli masz zderzak skonfigurowany w porcie A i zaczniesz wpisywać „B”, menu rozwijane będzie zawierać zderzak skonfigurowany w porcie A jako „Zderzak”, w przeciwnym razie nic się nie pojawi.

Dodaj parametry

Parametry to opcje, które są przekazywane do polecenia w nawiasach.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: