Upewnij się, że mózg robota V5 jest włączony

Włącz robota V5, naciskając i przytrzymując przycisk Home na mózgu.

Wybierz ikonę Ustawienia

Stuknij ikonę Ustawienia podświetloną czerwonym prostokątem.

Wybierz ustawienie podświetlenia

Stuknij w ustawienie Podświetlenie podświetlone czerwonym prostokątem.

Kontynuuj stukanie, aż osiągniesz żądane ustawienie.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: