Zmiana procentu podświetlenia w V5 Brain

Upewnij się, że mózg robota V5 jest włączony

Włącz Robot Brain V5, naciskając i przytrzymując przycisk Home na mózgu.

Wybierz ikonę Ustawienia

Stuknij ikonę Ustawienia zaznaczoną czerwonym prostokątem.

Wybierz ustawienie Podświetlenie 

Stuknij w ustawienie Podświetlenie zaznaczone czerwonym prostokątem.

Kontynuuj dotykanie, aż dojdziesz do żądanego ustawienia.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: