Wyświetlanie ekranu urządzeń na urządzeniu V5 Brain

Ekran Urządzenia w V5 Brain może być użytecznym narzędziem do przeglądania danych i wartości dotyczących Brain i urządzeń podłączonych do Brain.

Kroki, aby wyświetlić informacje o urządzeniu w V5 Brain

Włącz Robot Brain V5, naciskając i przytrzymując przycisk Home na Brainie.

Stuknij ikonę Urządzenia.

Spowoduje to otwarcie strony Informacje o urządzeniu. Wszystkie elementy podłączone do inteligentnych portów Brain będą wyświetlane w portach 1-21. Urządzenia 3-przewodowe zostaną pokazane pod ikoną trójkąta.

Aby otworzyć informacje o elemencie na urządzeniu, dotknij ikony. W tym przykładzie dotknij ikony mózgu.

Spowoduje to wyświetlenie wartości Brain, w tym nazwy, wersji VEXos i innych informacji.

Wyświetlanie innych informacji na ekranie urządzeń

Ekranu urządzeń można także używać do przeglądania wartości i danych z innych urządzeń podłączonych do V5 Brain, takich jak silniki i czujniki. Przejrzyj następujące artykuły, aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z ekranu urządzeń w różnych pojemnościach:

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: