Upewnij się, że mózg robota V5 jest włączony

Włącz robota V5, naciskając i przytrzymując przycisk Home na mózgu.

Stuknij ikonę Urządzenia

Stuknij ikonę Urządzenia

Stuknij ikonę mózgu

Stuknij ikonę mózgu

Zobacz wartości mózgu

Zobacz wartości mózgu

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: