Użytkownicy mogą otwierać projekt w VEXcode IQ na różne sposoby:

  • Otwieranie istniejącego projektu za pomocą „Otwórz” w menu Plik
  • Otwieranie przykładowego projektu za pomocą „Otwórz przykłady” w menu Plik

Otwieranie istniejącego projektu

Otwórz istniejący projekt, wybierając „Otwórz” z menu Plik.

Następnie użyj interfejsu iPada, aby nawigować i otwierać istniejący projekt.


Otwieranie przykładu

Otwórz selektor przykładowych projektów z menu Plik.

Następnie wybierz przykładowy projekt, aby go otworzyć.

  • W górnej części okna znajdują się filtry według kategorii bloków, aby ułatwić wybór projektu.

Uwaga: podczas otwierania projektu pojawi się monit z prośbą o zapisanie, jeśli bieżący projekt nie został jeszcze zapisany.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: