Zrozumienie kontrolek — IQ Brain (1. generacja)

Kolor diody LED Brain wskazuje stan Brain, baterii robota VEX IQ i łącza radiowego VEX IQ.

Kolor diody   Status

Świeci na zielono Brain ON – Poziom naładowania baterii robota jest wystarczający – BEZ połączenia radiowego (wyszukiwanie).

Miga na zielono Brain ON – Poziom naładowania akumulatora robota jest wystarczający – z dobrym połączeniem radiowym. 

Solidny czerwony Niski poziom akumulatora robota — przy braku połączenia radiowego

Miga na czerwono Niski poziom baterii robota – przy dobrym połączeniu radiowym

Uwaga: W zależności od obciążenia baterii, jeśli bateria spadnie do czerwonej strefy, dioda LED pozostanie w tym kolorze do momentu wyłączenia, ale ekran LCD Robot Brain zawsze będzie pokazywał aktualny poziom napięcia.

Kliknij jeden z tych łączy, aby uzyskać dalsze instrukcje:

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: