Uruchamianie programów użytkownika za pomocą kontrolera V5

Upewnij się, że kontroler V5 jest włączony i połączony z robotem V5

Kontroler V5 powinien być włączony i podłączony do robota V5.

Aby uzyskać pomoc w łączeniu robota z kontrolerem, przejdź do tej strony dotyczącej parowania kontrolera V5 z mózgiem robota V5 .

Przesuń podświetlenie na ikonę Programy i naciśnij przycisk A

Użyj przycisków strzałek na kontrolerze V5, aby przesunąć ciemne podświetlenie na ikonę Programy.

Następnie naciśnij przycisk strzałki w dół lub przycisk A, aby wybrać Programy.

Wybierz zapisany program

Użyj przycisków strzałek, aby przesunąć ciemne podświetlenie na ikonę zamierzonego programu.

Uruchom program

Naciśnij przycisk A, aby wybrać Uruchom.

Użyj ekranu uruchomionego programu

Użyj tego ekranu podczas działania programu, aby monitorować czas działania programu i stan naładowania akumulatora.

UWAGA: Aby zatrzymać program, przytrzymaj przycisk zasilania na kontrolerze, aż powróci on do ekranu głównego.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: