Uruchamianie programu Drive z V5 Brain

Upewnij się, że mózg robota V5 jest włączony

Naładuj akumulator robota V5 i podłącz go do robota V5, aby móc go włączyć.

Kliknij ikonę Dysku.

Wybierz ikonę Dysku, dotykając jej, aby wyświetlić ekran Dysku.

Stuknij ikonę Uruchom.

Stuknij ikonę Uruchom, aby uruchomić program.

Steruj programem z ekranu Drive.

Możesz dotknąć Zatrzymaj, aby zatrzymać program, monitorować czas działania lub dotknąć ikony Urządzenia, aby zobaczyć podłączone porty i odczyty.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: