Instalowanie baterii kontrolera – IQ

 

Uwaga: Obrazy w tym artykule przedstawiają kontroler VEX IQ (1. generacji). Wykonaj te same kroki, aby zainstalować baterie w kontrolerze VEX IQ (2. generacji).

 1. Przygotuj następujące elementy do zainstalowania baterii kontrolera:
  • Kontroler VEX IQ
  • Bateria kontrolera VEX IQ
  • Śrubokręt Phillipsa
 •  

 1. Otwórz drzwiczki baterii kontrolera.
  • Za pomocą śrubokręta krzyżakowego poluzuj śrubę i zdejmij pokrywę baterii.

Uwaga: Kontroler VEX IQ (2. generacji) ma 2 śruby. 

 

 1. Umieść baterię wewnątrz kontrolera.
  • Trzymaj baterię kontrolera zadrukowaną stroną skierowaną do góry i wyrównaj znaczniki ujemne (-) i dodatnie (+) ze znacznikami wewnątrz kontrolera.
  • Wsuń baterię do kontrolera, trzymając ją poniżej plastikowej wypustki po prawej stronie, w pobliżu znaczników dodatniego i ujemnego.

 

 1. Załóż pokrywę baterii kontrolera.
  • Załóż pokrywę baterii i przykręć ją z powrotem na miejsce.

 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: