Wybór języka na kontrolerze V5

Włącz kontroler V5.

Za pomocą przycisków strzałek przesuń podświetlenie na ikonę Ustawienia.

Naciśnij przycisk A lub strzałkę w dół, aby wybrać opcję Ustawienia.

Użyj przycisków strzałek, aby poruszać się w górę lub w dół, aby podświetlić opcję Język w menu Ustawienia.

Naciśnij przycisk A, aby wybrać opcję Język.

Użyj przycisków strzałek, aby poruszać się w górę lub w dół, aby podświetlić żądany język.

Naciśnij przycisk A, aby go wybrać.

Ten obraz pokazuje, że angielski jest trzecim językiem wymienionym w menu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: