Wyświetlanie wartości portów 3-przewodowych w mózgu V5

Upewnij się, że mózg robota V5 jest włączony

V5_Brain_power_button.png

Włącz Robot Brain V5, naciskając i przytrzymując przycisk Home na mózgu.

Wybierz ikonę Urządzenia

Devices_Screen_copy.png

Stuknij ikonę Urządzenia zaznaczoną czerwonym prostokątem na powyższym obrazku.

Wybierz ikonę portów 3-Wire

Stuknij ikonę portów 3-Wire zaznaczoną czerwonym prostokątem na powyższym obrazku.

Wyświetl wartości na portach 3-Wire

UWAGA:Każdy port 3-przewodowy jest zaznaczony literą wewnątrz trójkąta.

Zmień ustawienia portu 3-Wire

Aby zmienić ustawienia portu 3-Wire, naciśnij ekran odpowiedniej komórki portu.

Dostępne są 4 ustawienia: wejście analogowe, wejście cyfrowe, wysokie wyjście cyfrowe, niskie wyjście cyfrowe.

  • Wejście analogowe: Mózg wyświetli wartość analogową z podłączonego czujnika VEX EDR.
  • Wejście cyfrowe: Mózg wyświetli wartość cyfrową z podłączonego czujnika VEX EDR.
  • Digital Out High: Mózg wygeneruje „wysoki” (1) sygnał, który należy wysłać do urządzenia VEX EDR.
  • Digital Out Low: Mózg wygeneruje „niski” (0) sygnał, który należy wysłać do urządzenia VEX EDR.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: