Wyświetlanie wartości portów 3-Wire w V5 Brain

Upewnij się, że mózg robota V5 jest włączony

V5_Brain_power_button.png

Włącz robota V5, naciskając i przytrzymując przycisk Home na mózgu.

Wybierz ikonę Urządzenia

Urządzenia_Screen_copy.png

Stuknij ikonę Urządzenia podświetloną czerwonym prostokątem na powyższym obrazku.

Wybierz ikonę portów 3-Wire

Stuknij ikonę portów 3-Wire podświetloną czerwonym prostokątem na powyższym obrazku.

Wyświetl wartości na portach 3-Wire

UWAGA: Każdy 3-przewodowy port jest wyróżniony literą wewnątrz trójkąta.

Zmień ustawienia portu 3-Wire

Aby zmienić ustawienia portu 3-Wire, naciśnij ekran w odpowiedniej komórce portu.

Dostępne są 4 ustawienia: wejście analogowe, wejście cyfrowe, wyjście cyfrowe wysokie, wyjście cyfrowe niskie.

  • Wejście analogowe: mózg wyświetli wartość analogową z podłączonego czujnika VEX EDR.
  • Wejście cyfrowe: mózg wyświetli wartość cyfrową z podłączonego czujnika VEX EDR.
  • Wysoka wartość wyjścia cyfrowego: mózg wygeneruje „wysoki” (1) sygnał, który zostanie wysłany do urządzenia VEX EDR.
  • Niskie wyjście cyfrowe: mózg wygeneruje „niski” (0) sygnał, który zostanie wysłany do urządzenia VEX EDR.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: