Korzystanie z Battery Medic V5

Przed rozpoczęciem upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję narzędzia V5 Firmware Utility. 

Podłącz zasilany akumulatorowo robot Brain V5 do komputera i otwórz narzędzie V5 Firmware Utility

Red_brain_callout.jpg

Podłącz akumulator robota V5 do mózgu robota V5, a następnie podłącz mózg do komputera.

Otwórz narzędzie V5 Firmware Utility i sprawdź, czy V5 Robot Brain jest aktualne i w razie potrzeby zainstaluj najnowszą aktualizację oprogramowania sprzętowego.

Przytrzymaj klawisze Shift i v na klawiaturze komputera, a następnie kliknij myszą ikonę V5 w narzędziu V5 Firmware Utility. Ikona jest podświetlona powyżej w czerwonym prostokącie.

Kliknij ikonę Battery Medic

2020-11-19_8-25-28a.jpg

Kliknij małą, czerwoną ikonę Battery Medic, która pojawia się pod ikoną informacji. Ikona jest podświetlona powyżej w czerwonym prostokącie.

Spójrz na ekran Diagnostyka akumulatora

Należy pamiętać, że ciemnoczerwone zabarwienie niektórych komórek wskazuje, że wartości w tych komórkach nie są idealne. Napięcie pakietu jest niskie i wystąpiło ponad 50 błędów przepięcia.

Zauważ, że komórka 3 nie wydaje się być naładowana, ponieważ jej wyświetlana wartość jest znacznie niższa niż w pozostałych trzech komórkach.

Wymień akumulator robota V5, którego diagnostyka jest podobna do tej, na akumulator robota V5, który ma lepszą wydajność.

UWAGA: Na ekranie robota V5 Robot Brain zostanie wyświetlony ekran diagnostyki akumulatora.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: