Korzystanie z domyślnego programu czujników w mózgu VEX IQ (1. generacji).

Program Sensors to domyślny program wbudowany w mózg robota VEX IQ, dzięki czemu można go używać z czujnikami i kontrolerem VEX IQ bez konieczności programowania. Program Driver Control zawiera przykładowe zachowania wszystkich zaawansowanych czujników. Program Czujniki działa podobnie do Programu Kontroli Kierowcy, ale w tym programie na polecenia Kontrolera wpływają również odczyty czujników. 

Czujnik   Zachowanie
Dotykowa dioda LED Naciśnij górną kopułkę dotykowej diody LED, aby zmienić tryb
włączony (świeci na zielono) i wyłączony (świeci na czerwono).
Czujnik koloru Gdy czujnik koloru wykryje obiekt czerwony lub zielony,
odpowiednio wyłączony lub włączony.
Czujnik żyroskopowy Kiedy przestaniesz jechać, robot automatycznie
do pierwotnego kierunku (tj. kursu).
Czujnik odległości Gdy czujnik odległości wykryje obiekt znajdujący się
blisko robota, zapobiegnie kolizji robota z tym obiektem.

Inteligentny numer portu Typ czujnika
1 Brak czujnika
2 Dotykowa dioda LED
3 Czujnik koloru
4 Brak czujnika
5 Czujnik żyroskopowy
6 Brak czujnika
7 Czujnik odległości
8 Brak czujnika
9 Dotykowa dioda LED
10 Brak czujnika
11 Brak czujnika
12 Brak czujnika

UWAGA: Najpierw program Czujniki sprawdzi, czy w inteligentnych portach wymienionych dla programu Sterowanie kierowcą są skonfigurowane inteligentne silniki i przełączniki zderzaków. Jeżeli program nie znajdzie inteligentnych silników ani wyłączników zderzakowych, sprawdzi urządzenia wymienione w tabeli.

  • Sprawdź, czy w portach Smart Ports 1-12 znajdują się odpowiednie typy urządzeń wymienione w powyższej tabeli.
  • Sprawdź, czy kontroler jest podłączony bezprzewodowo.

UWAGA: Aby sprawdzić, jak prawidłowo podłączyć urządzenia do inteligentnych portów, kliknij tutaj. Aby sprawdzić, jak sparować kontroler VEX IQ i Brain, kliknij tutaj.


Po włączeniu Brain zaznacz i naciśnij przycisk Sprawdź, aby wybrać opcję Demos.

Podświetl i naciśnij przycisk Sprawdź, aby uruchomić program Czujniki.

Użyj kontrolera, aby poruszać robotem.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: