Aktualizacja oprogramowania układowego mózgu VEX IQ (1. generacji)

VEXosUtility-ikon-biały.png

Wszystkie inteligentne urządzenia VEX IQ (mózg robota, kontroler, inteligentny silnik i czujniki) zawierają własne wewnętrzne procesory i uruchamiają specjalne oprogramowanie. To oprogramowanie to oprogramowanie układowe VEX IQ i nosi nazwę VEXos.

orange_icon.jpg

Jeśli kolor ikony Brain na pasku narzędzi VEXcode IQ Toolbar jest pomarańczowy, gdy IQ Brain jest włączony i podłączony do urządzenia, konieczna będzie aktualizacja oprogramowania układowego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania oprogramowania VEXos, oprogramowania układowego VEX IQ (VEXos) i jego współpracy z VEXcode IQ oraz używania VEXos do aktualizacji oprogramowania VEX IQ, zapoznaj się z tym artykułem z bazy wiedzy.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: