Podłączanie akumulatora V5

Podłącz kabel akumulatora V5 do akumulatora robota V5.

Podłącz prostokątne złącze kabla akumulatora do podstawy akumulatora. 

Upewnij się, że zacisk na złączu jest prawidłowo ustawiony. Zdjęcie powyżej przedstawia tył baterii. 

Podłącz kabel akumulatora V5 do mózgu robota V5.

Następnie podłącz drugie prostokątne złącze do mózgu.

Ponownie upewnij się, że zacisk na złączu jest prawidłowo ustawiony. 

Jeśli mózg nie włączy się automatycznie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż wyświetli się ekran główny.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: