VEXnet - Podręczniki użytkownika dla Cortex

Kliknij poniższy link, aby uzyskać dostęp do Podręcznika użytkownika VEXnet dla platformy VEX EDR Cortex:  

https://link.vex.com/docs/VEXnet-UserGuide

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: