Klucz VEXnet - oprogramowanie sprzętowe dla Cortex

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać dostęp do aktualizacji oprogramowania sprzętowego mikrokontrolera opartego na Cortex® VEX ARM® i kroków instalacji:
https://content.vexrobotics.com/docs/276-3245-VEXnet-Key-2p0-Firmware-20151125.pdf

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: