Uruchamianie napędu zbiornika za pomocą sterownika V5

Włącz kontroler V5

Naciśnij kwadratowy przycisk zasilania na środku kontrolera, aby go włączyć.

Skonfiguruj kontrolę kierowcy

Za pomocą przycisków strzałek podświetl ikonę programu Driver Control (podświetloną na obrazku).

Następnie naciśnij przycisk A, aby wybrać opcję Jedź.

Naciśnij ponownie przycisk A, aby wybrać opcję Uruchom.

W razie potrzeby naciśnij przycisk B, aby powrócić do poprzedniego menu.

Użyj joysticków do obsługi układu napędowego

  • Aby robot ruszył do przodu, naciśnij oba joysticki w górę.
  • Aby robot cofnął się, naciśnij oba joysticki.
  • Aby robot skręcił w lewo, przesuń prawy drążek w górę, a lewy drążek w dół.
  • Aby robot skręcił w prawo, przesuń lewy drążek w górę, a prawy drążek w dół.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: