Uruchamianie napędu zbiornika z kontrolerem V5

Włącz kontroler V5

Naciśnij kwadratowy przycisk zasilania na środku kontrolera, aby go włączyć.

Skonfiguruj kontrolę sterownika

Za pomocą przycisków strzałek podświetl ikonę programu Driver Control (podświetloną na obrazku).

Następnie naciśnij przycisk A, aby wybrać Dysk.

Ponownie naciśnij przycisk A, aby wybrać opcję Uruchom.

W razie potrzeby naciśnij przycisk B, aby powrócić do poprzedniego menu.

Użyj joysticka do obsługi układu napędowego

  • Aby robot szedł do przodu, naciśnij oba joysticki.
  • Aby robot cofnął się, wciśnij oba joysticki.
  • Aby robot skręcił w lewo, przesuń prawy drążek w górę, a lewy w dół.
  • Aby robot skręcił w prawo, przesuń lewy drążek w górę, a prawy w dół.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: