Podłącz czujnik wizyjny AI do VEXcode EXP opartego na aplikacji

Aby wykorzystać czujnik wizyjny AI w projektach VEXcode, pierwszym krokiem jest ustanowienie pomyślnego połączenia między czujnikiem a VEXcode. To wymaga:

  • Czujnik wizyjny AI.
  • Mózg EXP.
  • Komputer z aplikacją VEXcode EXP lub Internetem.
  • Inteligentny kabel.
  • Kabel USB-C.

Mając te elementy pod ręką, wykonaj poniższe czynności, aby zobaczyć kroki podłączania czujnika wizyjnego AI do VEXcode EXP.

1. Podłącz czujnik wizyjny AI do mózgu V5 za pomocą inteligentnego kabla.

2. Podłącz czujnik wizyjny AI do komputera kablem USB-C

3. Otwórz VEXcode V5 i otwórz menu Urządzenia.

4. Wybierz Dodaj urządzenie.

5. WybierzWizja AI.

6. Wybierz port Smart Cable, do którego podłączony jest czujnik.

7. WybierzKonfiguruj.

8. Ekran wideo czujnika AI Vision pokaże, co widzi czujnik.

Aktualizacja może zająć kilka sekund.

Jeśli aktualizacja nie nastąpi, sprawdź połączenia kablowe z czujnikiem i komputerem.

9. Poniżej ekranu AI Vision Sensor znajdują się informacje o oprogramowaniu sprzętowym AI Vision Sensor.

10. Jeśli na przycisku pojawi się komunikat Dostępna nowa aktualizacja, oznacza to, że musisz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe. Postępuj tym artykułem, aby dowiedzieć się o aktualizowaniu oprogramowania sprzętowego czujnika wizyjnego AI.

11. Jeśli pojawi się komunikat Oprogramowanie sprzętowe jest aktualne , oznacza to, że Twój czujnik wizyjny AI ma najnowsze oprogramowanie i jest gotowy do pracy!

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: