Przewodnik instalacji VS Code dla IQ (2. generacji) na urządzeniu z systemem Windows

Visual Studio Code (VS Code) to darmowy edytor kodu działający w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux. Ten artykuł zawiera omówienie instalacji programu Visual Studio Code i rozszerzenia VEX Visual Studio Code dla systemu Windows.

Instalowanie kodu VS

obraz17.png

Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do https://code.visualstudio.com/, strony głównej witryny VS Code. Wybierz przycisk „Pobierz dla systemu Windows”, aby rozpocząć pobieranie instalatora VS Code dla systemu Windows. Poczekaj na zakończenie pobierania.

obraz9.png

Po zakończeniu pobierania otwórz Eksplorator plików, wybierając ikonę Eksploratora plików na pasku zadań lub wpisując „Eksplorator plików” w pasku wyszukiwania systemu Windows i wybierając aplikację Eksplorator plików, lub naciskając klawisz z logo systemu Windows + E na pasku zadań klawiatura.

image7.png

Znajdź instalator VS Code w folderze Pobrane, wybierając „Pobrane” w obszarze Szybki dostęp. Wybierz plik instalatora VS Code, aby rozpocząć instalację.

obraz12.png

Zaakceptuj Umowę licencyjną i wybierz opcję „Dalej”.

image21.png

Ustaw lokalizację instalacji programu Visual Studio Code na komputerze. Zaakceptuj domyślną lokalizację instalacji, wybierając opcję „Dalej”.

image20.png

Utwórz folder menu Start dla kodu Visual Studio. Zaakceptuj ustawienie domyślne, wybierając opcję „Dalej”.

obraz6.png

Skonfiguruj instalację. Wybierz dodatkowe zadania do wykonania podczas instalacji VS Code i wybierz „Dalej”.

obraz11.png

Potwierdź opcje instalacji, a następnie wybierz opcję „Zainstaluj”, aby rozpocząć instalację.

obraz4.png

Instalacja będzie kontynuowana.

image8.png

Po zakończeniu instalacji kliknij Zakończ, aby zakończyć instalację i uruchomić Visual Studio Code (domyślnie).

obraz13.png

Kod VS jest instalowany i uruchamiany na komputerze.

Aby uzyskać przydatne informacje na temat instalowania programu VS Code dla systemu Windows, zobacz artykuł Visual Studio Code w systemie Windowsw witrynie internetowej programu VS Code.

Instalowanie rozszerzenia VEX, rozszerzenia C/C++ i rozszerzenia Pythona

Aby móc tworzyć oprogramowanie przy użyciu platformy VEX w VS Code, musimy zainstalować rozszerzenie VEX, które obsługuje języki programowania C/C++ i Python. Aby włączyć funkcję Intellisense/Linting zarówno dla języka C/C++, jak i języka Python, należy zainstalować rozszerzenie C/C++ i rozszerzenie języka Python. Rozszerzenie VEX VS Code automatycznie skonfiguruje projekty VEX do pracy z tymi rozszerzeniami.

obraz19.png

Wybierz ikonę rozszerzenia na pasku aktywności VS Code.

obraz14.png

Wpisz „VEX Robotics” w pasku wyszukiwania. Rozszerzenie VEX Robotics pojawi się na pasku bocznym poniżej. Wybierz przycisk Instaluj obok rozszerzenia VEX Robotics, aby rozpocząć instalację. Poczekaj na zakończenie instalacji.

obraz18.png

Po zakończeniu instalacji przycisk Instalowanie zostanie zastąpiony przyciskiem Zarządzaj sprzętem, zainstalowane zostanie zarówno rozszerzenie VEX Robotics, jak i rozszerzenie VEX Robotics Feedback, a na pasku aktywności VS Code pojawi się ikona VEX.

obraz16.png

Wpisz „C/C++” w pasku wyszukiwania. Rozszerzenie Microsoft C/C++ pojawi się na pasku bocznym poniżej. Wybierz przycisk Instaluj obok rozszerzenia C/C++ firmy Microsoft, aby rozpocząć instalację. Poczekaj na zakończenie instalacji.

obraz1.png

Po zakończeniu instalacji przycisk Instalowanie zostanie zastąpiony przyciskiem Zarządzaj sprzętem.

obraz10.png

Wpisz „Python” w pasku wyszukiwania. Rozszerzenie Microsoft Python pojawi się na pasku bocznym poniżej. Wybierz przycisk Instaluj obok rozszerzenia Python firmy Microsoft, aby rozpocząć instalację. Poczekaj na zakończenie instalacji.

obraz15.png

Po zakończeniu instalacji przycisk Instalowanie zostanie zastąpiony przyciskiem Zarządzaj sprzętem

Rozszerzenia VEX, rozszerzenia VEX Robotics Feedback, rozszerzenia C/C++ i rozszerzenia Pythona są zainstalowane i można je znaleźć w kategorii „ZAINSTALOWANE” na pasku bocznym. Aby uzyskać przydatne informacje na temat znajdowania, instalowania i zarządzania rozszerzeniami VS Code z Visual Studio Code Marketplace , zobacz ten artykuł w witrynie VS Code.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: