Łączenie z aplikacją VEXcode V5 – macOS

Aby podłączyć VEX V5 Brain do VEXcode V5 opartego na aplikacji na urządzeniu z systemem macOS, wystarczy kilka kroków.

Aby podłączyć mózg VEX V5

V5_Brain_power_button__1_.png

Upewnij się, że bateria V5 jest naładowana i podłączona do V5 Brain.

Włącz Brain, naciskając przycisk zasilania na Brain.

Kod VEX V5.jpg

Uruchom oparty na aplikacji VEXcode V5.

V5 Mac podłączony.png

Podłącz V5 Brain do urządzenia macOS za pomocą kabla Micro-USB.

Zrzut ekranu 2023-07-27 2.10.37 PM.png

Twój mózg V5 połączy się następnie z VEXcode V5 opartym na aplikacji. Ikona Brain na pasku narzędzi zmieni kolor na zielony, co oznacza, że ​​Brain jest podłączony, a przyciski „Pobierz”, „Uruchom” i „Zatrzymaj” będą dostępne.

Aby utrzymać połączenie, musisz mieć Brain podłączony do swojego urządzenia, aby np. pobrać projekt do Brain.


Aby odłączyć mózg VEX V5

V5 Mac Unplugged.png

Aby odłączyć urządzenie od V5 Brain, odłącz kabel USB od urządzenia macOS lub V5 Brain.

V5_Brain_power_button__1_.png

Możesz także odłączyć Brain V5 od VEXcode V5 opartego na aplikacji, wyłączając Brain.

Wyłącz Brain, przytrzymując przycisk zasilania, aż ekran Brain stanie się czarny.

Zrzut ekranu 2023-07-27 2.10.50 PM.png

Po rozłączeniu ikona Brain na pasku narzędzi stanie się biała, a przyciski „Pobierz”, „Uruchom” i „Zatrzymaj” będą niedostępne.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: